kalliomaentie-jam-0001910571662.jpg
 

JÄMERÄ JA LIGINULLENERGIAMAJA 

Alates 2020 tohib ehitada ainult liginullenergiahooneid. Jämerä majaprojekte on alates 2010 aastast standardina projekteeritud 500 mm seintega ja need sobivad nii täna kui ka pärast 2020 aastat liginullenergiamajadena ehitamiseks. Lisaks JÄMERÄ 500 seinte heale soojapidavusele on ühekihilistel seintel veel täiendavad plussid:

  • Lihtne tagada ja kontrollida ehituskvaliteeti
  • Sein ei vaja aurutõkkekilet ega tuuletõkkeplaati
  • Tänu õhutihedale materjalile, liimvuugile ja vertikaalsetele otsavuukidele plokkide otstes on ehitajal lihtne saavutada liginullenergiamajas nõutavat õhutihedust
  • Massiivne kivisein vähendab veelgi küttekulusid seoses lühiajaliste temperatuurikõikumiste silumisega tänu seina soojuse akumulatsioonivõimele
  • Homogeenses poorbetoonseinas ei teki kastepunkti, mis on reaalne risk kihilistes seinakonstruktsioonides
  • Kivisein on ajas kestev lahendus

Mis on liginullenergiamaja?

Väikeelamute energiatõhususarvu kavandatavad piirväärtused

Hoone kasutusotstarve

Energiatõhususarvu lubatud piirväärtus (liginullenergiamaja tase)

Väikeelamu kuni 120m²

≤ 100 kWh/(m²·a)

Väikeelamu 120m² kuni 220m²

≤ 80 kWh/(m²·a)

Väikeelamu üle 220m²

≤ 50 kWh/(m²·a)

Ilma kohapealse energiatootmiseta ei ole liginullenergiamaja tase põhimõtteliselt saavutatav ühegi seinakonstruktiooniga. Sisuliselt on liginullenergiamaja tänane B-klassi maja (madalenergiamaja), millele on paigaldatud piisav arv PV-paneele.

Liginullenergiamaja JÄMERÄ tüüpprojekti Noppa näitel 

Jämerä Noppa

MAJAPROJEKT:
JÄMERÄ NOPPA

Välispiirete soojusläbivused
U, W/(m²·a)

q50
m³/h
m² 50Pa

Küttesüsteem

Hoone ETA ilma
PV-paneelideta

PV-paneelid

Välisseinte materjal

Katus

Põrand

Aknad-uksed

Väissein

Gaasikatel

Maasoojuspump

Õhk-vesi
soojuspump

Kogus, tk

Võimsus, kW

Aastas toodetav energia, kWh

Hoone ETA

JÄMERÄ 500

0,10

0,14

0,9

0,15

1,5

x153

21

6,51

5690

72

JÄMERÄ 375

0,10

0,14

0,9

0,20

1,5

x160

24

7,44

6510

72

Soojustatud plokksein

0,10

0,14

0,9

0,12

1,5

x 


 

JÄMERÄ 500

0,10

0,14

0,9

0,15

1,5


x


105

8

2,48

2170

75

JÄMERÄ 375

0,10

0,14

0,9

0,20

1,5


x


107

10

3,1

2710

70

Soojustatud plokksein

0,10

0,14

0,9

0,12

1,5


x


 


 

JÄMERÄ 500

0,10

0,14

0,9

0,15

1,5x

114

12

3,72

3250

70

JÄMERÄ 375

0,10

0,14

0,9

0,20

1,5x

117

12

3,72

3250

73

Soojustatud plokksein

0,10

0,14

0,9

0,12

1,5x

 

  • Graafikutel on toodud küttekulude ja välisseinte soojakadude hinnangulised osakaalud
  • Energiaarvutused on teostatud programmiga IDA-ICE, arvutused on teostanud pädev energiaarvestuste spetsialist. Päikeseenergiatootmisel on arvestatud firma Naps Solar Saana 300-310 PV-paneelidega.